Dịch vụ

Event Marketing

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tiếp thị sự kiện, là hình thức quảng bá giúp thương hiệu bùng nổ hiệu quả chiến dịch marketing và tạo nên điểm chạm với người tiêu dùng tiềm năng , xây dựng nhận thức về thương hiệu bằng những ý tưởng sáng tạo và câu chuyện truyền thông.