GAP - YEAR END PARTY

Danh mục

Event Marketing

Khách hàng

GAP VietNam

Chia sẻ

 

Creative Point đã hợp tác với Gap Vietnam trong nhiều năm trong việc tạo dựng và nâng cao các chương trình Trải nghiệm Nhân viên. Bà Quyền Huỳnh, Giám đốc hành chính Gap đánh giá cao sự hợp tác, sáng tạo và khả năng học hỏi của Creative Point trong việc liên tục mang đến những trải nghiệm mới cho nhân viên Gap, từ đó nâng cao năng suất làm việc và sự gắn kết nội bộ. Các chương trình luôn được thiết kế sáng tạo và thực hiện cẩn thận với những ý tưởng bất ngờ và hiệu quả.

 

 

 

 

 

Xem thêm dự án khác

Sunplay Skin Aqua Tone Up UV

Brand Activation, Promoter Management