Dịch vụ

Channel Activation Marketing

Channel Activation được chúng tôi ứng dụng thành cầu nối tương tác giữa khách hàng và thương hiệu thông qua các hoạt động, sự kiện. Tạo sự thuận tiện về trải nghiệm tận tay và cảm nhận giá trị thực từ thương hiệu, gây dựng lòng tin và quan trọng hơn hết là tác động tích cực đến hành vi mua hàng của khách hàng

01

Activation & Event

02

Sampling & Merchandise

03

Promotion Management

Dự án

SKIN AQUA

Channel Activation Marketing

Hayat Kimya

Audit & Merchandising