SKIN AQUA TONE UP UV PG INLINE

Cách triển khai hiệu quả hoạt động PG inline trong quảng bá thương hiệu

Danh mục

Brand Activation, Promoter Management

Khách hàng

Sunplay Skin Aqua Tone Up UV

Chia sẻ


 

Các dự án inline đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng và thiết lập sự nhận diện thương hiệu sản phẩm. Tiếp tục là đối tác tin cậy của thương hiệu Skin Aqua Tone Up UV, Creative Point đã cung cấp đội ngũ nhân sự chuyên môn, nhiệt tình để giới thiệu và thu hút khách hàng, khuyến khích họ trải nghiệm và mua sản phẩm Skin Aqua Tone Up UV. Với thời gian thực hiện kéo dài 2 tháng trên các chuỗi siêu thị toàn quốc, dự án nội tuyến Skin Aqua Tone Up UV đã đạt được kết quả ấn tượng, vượt mục tiêu 100% KPI.