Dịch vụ

Sampling Marketing

Chúng tôi đồng hành cùng thương hiệu, cùng hướng đến giá trị tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua Sampling Marketing, giúp khách hàng nhận diện về thương hiệu và tận tay trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ từ thương hiệu. Quan trọng hơn hết là khả năng giúp thương hiệu đo lường số lượng sample đã phân phối và tối ưu data khách hàng thu thập được.

Dự án

AJ Pharma

Channel Activation Marketing