Dịch vụ

Audit and Merchandising

Chúng tôi giám sát quá trình triển khai các hoạt động marketing của thương hiệu tại các điểm bán và cung cấp thông tin khách quan, trung thực với dữ liệu chất lượng, hỗ trợ thương hiệu đánh giá về tính hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực cho các hoạt động marketing kế tiếp.

Dự án